Nettleseren din støtter ikke javascript! Vennligst aktiver det, ellers fungerer ikke nettsiden optimalt for deg.

Lærling gjenvinningsfaget

Hjem > Gjenvinning

Lærling gjenvinningsfaget i Karmøy

  • Norsk Gjenvinning AS
  • Dagtid
  • Epost

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.750 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 2,2 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 5,5 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

 

Vi søker lærling i gjenvinningsfaget til vår avdeling i Haugesund

Gjenvinningsoperatører har ansvar for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for gjenvinningsoperatører:

  • Motta, sortere og behandle avfall etter nasjonale og internasjonale regler
  • Registrere og rapportere avvik
  • Laste/losse biler og kjøre ut til korrekt godkjente mottak
  • Veilede kunder.
  • Kundebehandling via ordre/telefon
  • Vekthåndtering
  • Logistikk koordinering til/fra kunder

Gjenvinningsvirksomheten er en bransje i endring, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen og utviklingen på miljøfeltet.

Gjenvinning omfatter stadig flere avfallstyper. Som gjenvinningsoperatør må du vite hvordan du skal skille ut og sikre alle typer avfall. Miljøfarlige stoffer skal fjernes fra kretsløpet, mens verdifulle råvarer skal utsorteres og tas vare på. Yrket krever derfor inngående fagkunnskap om blant annet de tekniske og miljøfaglige sidene ved jobben.

Gjenvinningsoperatører må også kunne gjenkjenne og behandle helse- og miljøskadelige stoffer. 

I dette yrket bør du være forberedt på å oppdatere kunnskapen din jevnlig.

Søknadsfrist 31/5-21

Spørsmål rettes til Hans Petter Sæbø tlf 97087131

 

Iht avtaleNorsk Gjenvinning AS

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi ...

Oppføringer

av